Misyon-Vizyon-Temel Değerler

MİSYON

Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencileri eğiterek turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları yetiştirmek, girişimciliğe teşvik etmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmek.


 VİZYON

Türkiye'nin ve dünyanın alanında tanınan ve saygı gören lider programlarından biri olmaktır.


 TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Adil Olmak
  • Şeffaflık
  • Katılımcı Olmak
  • Güvenilir Olmak
  • Evrensellik
  • İş Etiği ve Akademik Etiğe Uymak
  • Gelişim ve Değişime Açık Olmak,


 HEDEFLER

Yüksekokulumuz, bir hizmet sektörü olarak ülke ekonomisine önemli katkısı olan turizm sektöründe görev alacak, konusunda uzmanlaşmış, iyi derecede İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilen, uluslararası düzeyde yenilikleri takip eden yönetici adayları yetiştirmektedir. Ders programları, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve uluslararası değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm mesleğinin gerekleri ile uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir. Böylelikle, turizm endüstrisinin değişen insan kaynağı gereksinimlerini karşılamak amaçlanmaktadır. Yüksekokulumuz, öğrencilerini, lisans eğitiminin sonunda konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat işletmeciliği, yönetim, finans, pazarlama ve turizm endüstrisinin çeşitli alanlarına yönetici adayları olarak katmayı hedeflemektedir.


 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ 

  • Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının arttırılması
  •  Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının sağlanması 
  • Öğretim üyelerimizin uluslararası projelere olan ilgisini arttırmak için daha fazla bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.